Stichting Scholengroep Veluwezoom

maandag 9 december 2013 - 21:15
veluwezoom160

Scholengroep Veluwezoom, stichting voor openbaar primair onderwijs, is opgericht per 19 april 2007. De gemeentebesturen van Rheden en Rozendaal hebben het bevoegd gezag over de openbare scholen vanaf die datum volledig ondergebracht bij deze stichting. De jaren daarvoor werkten de scholen zelfstandig samen onder de naam Openbaar Onderwijs Rheden (OOR). Voordelen van de samenwerking tussen de scholen zijn ondermeer grotere financiële armslag, kostenbesparing en grotere professionaliteit.


SVZ hannelore

Scholengroep Veluwezoom telt tien openbare basisscholen (obs) en één school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Circa tweehonderd medewerkers geven onderwijs aan totaal 1750 kinderen.

 
Visie

De Scholengroep is een open organisatie die zich tot doel stelt om een excellente pedagogische organisatie te zijn waarin samenwerking met betekenisvolle pedagogische partners vanzelf spreekt.

 

Missie

De Scholengroep voorziet in de behoefte aan openbaar onderwijs. Wij bieden kinderen een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. De basis hiervoor is dat zij, op een moderne wijze, actief kennis opbouwen en gedegen studievaardigheden ontwikkelen. Ons onderwijs geeft hen daarnaast de kans hun eigen identiteit te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. We stimuleren dat elk kind op zelfbewuste wijze verantwoordelijkheid neemt voor de eigen bijdrage in de samenleving.

 Bron: website Stichting Scholengroep Veluwezoom

 

Volg onderstaande link voor meer informatie omtrent Stichting Scholengroep Veluwezoom

 

Bron: website Stichting Scholengroep Veluwezoom


Documenten: