Onze partners

Kroeseboom

De Kroeseboom in Rheden is het nieuwe onderkomen van de openbare basisschool Rheder Enk en de katholieke Mauritiusschool. Ook de bibliotheek en Puck en Co hebben er hun aandeel. Naast deze vaste inwoners wordt de Kroeseboom ook als huisvesting gebruikt door RT-praktijk Rheden. Het gebouw dateert uit augustus 2013. 24 januari 2014 werd het gebouw officieel geopend.

 

Deze pagina is dus voor de partners van de Rheder Enk; de bibliotheek en Puck en Co en voor derden. Voor informatie omtrent de katholieke Mauritiusschool verwijzen we naar de website van deze school.

 


Bibliotheek Veluwezoom; Rheden

bibliotheek veluwezoom

De Bibliotheek op School

 

Al sinds het begin van de nieuwbouw is er een jeugdbibliotheek gevestigd in de Kroeseboom. Er staan prachtige boeken voor kinderen van 0 tot ongeveer 14 jaar, en volwassenen en kinderen die een boek reserveren op www.bibliotheekveluwezoom.nl, kunnen het hier komen afhalen en weer inleveren. Elke maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is de bibliotheek open.

 

De bibliotheek werkt bovendien nauw samen met de scholen. Omdat goed kunnen lezen zo belangrijk is voor de schoolprestaties van een kind, en omdat veel kinderen lezen lastig (blijven) vinden, is het noodzakelijk dat er regelmatig positieve aandacht is voor lezen. Dit kan door het aanbieden van aantrekkelijke nieuwe boeken, door elke dag een kwartiertje vrij te lezen (niet als straf maar als beloning!), door veel voor te lezen, door te praten over boeken, etcetra.

 

De Lees/mediacoach, Carolien van der Waarde, helpt de leerkrachten met projecten en activiteiten die er op gericht zijn om het plezier in lezen te bevorderen en de motivatie om te lezen te vergroten. Bovendien weet Carolien alles van kinderboeken en kan ze dus goed adviseren welk boek geschikt is voor welk kind, ook als een kind niet van lezen houdt of lezen lastig vindt…

 

In de jeugdbibliotheek Rheden staat een collectie voor kinderen van 0 tot 14 jaar en is het voor alle bibliotheekleden, jong en oud, mogelijk om (gereserveerde) materialen af te halen en terug te brengen.

 

Gebruik de link hieronder (of het tabblad links) voor meer informatie.

 Bibliotheek Veluwezoom


Puck en Co

Logo Puck nieuw12211

Waar wij voor staan

 

Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen, die in een vertrouwde omgeving kunnen worden ontwikkeld. Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoeften van kinderen staan centraal in het pedagogisch handelen.

 


Deze peuterspeelzaallocatie is een VVE-locatie. VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is bedoeld voor alle kinderen die tijdens hun peuterspeelzaalperiode een extra steuntje kunnen gebruiken in hun ontwikkeling, zodat ze met gelijke kansen op de basisschool kunnen starten. Aan deze kinderen wordt een derde dagdeel c.q. extra leer-/speeltijd aangeboden. Voor de uitvoering van dit VVE-beleid heeft de gemeente via een Rijkssubsidie gelden beschikbaar gesteld en daaraan ook richtlijnen gekoppeld.

Deze locatie heeft 1 groep voor kinderen van 2-4 jaar en biedt plaats aan maximaal 13 kinderen welke gebruik maken van 3 dagdelen opvang.

De peuterspeelzaal is gedurende de basisschoolweken geopend met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. De openingstijd is op maandagochtend en dinsdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.

 

Gebruik onderstaande link (of het tabblad links) voor meer informatie

Puck en Co


Katholieke Mauritiusschool

mauritius

Meer informatie omtrent de katholieke Mauritiusschool.

https://www.deltascholen.org/BS-Mauritius/


RT-praktijk Rheden

RT-praktijk Rheden logo

Als leren niet vanzelf gaat

De schooltijd van een kind zou een fijne tijd moeten zijn waarin het zich op een goede en leuke manier kan ontwikkelen tot een volledig persoon. Maar soms lukt het leren niet zoals verwacht. Dan kan begeleiding door een remedial teacher een oplossing bieden.

 

RT-praktijk Rheden is sinds de opening van de Kroeseboom werkzaam voor zowel de Rheder Enk als de Mauritiusschool. Kia de Leeuw is remedial teacher en begeleidt leerlingen die om verschillende redenen niet dat bereiken waar ze hard voor werken. In samenwerking met de leerkracht onderzoekt zij de problematiek van de leerling, vervolgens stelt ze een handelingsplan op en voert deze uit.

   

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij:

www.rt-praktijk-rheden.nl of bellen naar 06-48924134. Kia de Leeuw is dinsdagmiddag en vrijdag aanwezig in de Brede school de Kroeseboom.

 

Gebruik onderstaande link (of het tabblad links) voor meer informatie.

RT-praktijk Rheden