Puck en Co

Algemeen

Logo Puck nieuw12211

Professionele en veilige opvang tegen een scherpe prijs

 
Op deze website vindt u veel informatie als u zich oriënteert op dagopvang, peuterspeelzaalwerk of buitenschoolse opvang voor uw kind(eren).

Kindercentra Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal.

U kunt bij ons terecht voor:
* dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
* peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar
* buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar

U vindt onze locaties in Angerlo, Didam, Duiven, 's-Heerenberg, Dieren, Ellecom, Rheden en Zevenaar.

Wij hebben circa 100 medewerkers in dienst die allen bijdragen aan een goede opvang van uw kind(eren).

Al onze kindercentra zijn landelijk geregistreerd en voldoen aan de kwaliteitseisen van pedagogiek, veiligheid en hygiëne die van toepassing zijn in de kinderopvang.

Kom gerust eens vrijblijvend langs op een van onze locaties en proef de sfeer. Onze medewerkers heten u van harte welkom.

 


Visie

Logo Puck nieuw12211

Wij gebruiken voor de pedagogische visie uitgangspunten van de pedagogen Thomas Gordon en Malaguzzi (Reggio Emilia) omdat deze pedagogen het kind centraal stellen. Deze uitgangspunten zijn onder andere de ontwikkelingsgerichte werkwijze, pedagogische begeleiding en contacten met ouders. Binnen onze kindercentra wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen.
 
Wij werken zoveel mogelijk met een verticale groepsindeling. Kinderen van 6 weken tot 4 jaar worden in eenzelfde groep opgevangen. In deze groep blijven de kinderen tot zij naar de basisschool gaan. Het biedt een veilig en vertrouwd gevoel voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor een hechtere band met de kinderen. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om broertjes en zusjes bij elkaar in de groep te plaatsen.

 

bron: website Puck en Co