De opbrengsten

cito

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de doorsnee Rheder Enk-leerling een Cito eindscore heeft die overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Ook in vergelijking met scholen met een soortgelijke bevolkingsopbouw behoren wij tot de middengroep.