Ouders en de school

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Het samenspel tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan een goede zorg voor de leerling. Ouders zijn bij ons op school actief in de medezeggenschapsraad en oudervereniging. Ook is hun bijdrage in diverse werkgroepen onmisbaar.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schoolfonds dat door de ouderraad beheerd en vastgesteld wordt bedraagt €40 per leerling per schooljaar. Deze bijdragen dekken niet de kosten die de ouderraad maakt en daarom komen d.m.v. acties als de rommelmarkt e.d. er extra financiële middelen binnen. Hiervan worden activiteiten zoals kerst, schoolreizen en schoolkamp betaald.

 

Leerplicht

Als een kind 3 jaar en 10 maanden is mag een kind al een aantal dagen komen kennismaken. Dit zijn maximaal 10 dagdelen. Kinderen van 4 jaar zijn gedeeltelijk leerplichtig en vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is ieder kind verplicht om naar school te gaan.

 

Verzuim

Als uw kind ziek is neemt u dan voor 10.00 uur contact op met de school om daar melding van te doen. Wanneer wij geen berciht hebben gekregen en een kind is afwezig dan neemt de groepsleerkracht in de pauze (10.15-10.30 uur) contact met u op.