PBS

Wij zijn een PBS school

PBS de acht die wordt verwacht1

Wat is PBS? In het Engels betekent dit Positive Behaviour Support.

In het Nederlands betekent dit: positieve gedragsondersteuning. Dat betekent dat wij op school op een positieve manier met elkaar om willen gaan. Dat we elkaar willen steunen om gewenst gedrag te laten zien.

Wij vinden het heel belangrijk om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Als we op een positieve manier met elkaar omgaan, dan voelen we ons prettig en veilig. En als we ons veilig en prettig voelen kunnen we beter spelen en leren.

Gewenst gedrag leren, oefenen en laten zien dat je dat kunt, is net als lezen en rekenen ook belangrijk voor later. Als je gewenst gedrag laat zien, wordt het ook  makkelijker om bijvoorbeeld samen te werken. En dat samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor nu en later.

Wat is gewenst gedrag?  Gewenst gedrag noemen we ook wel sociaal vaardig zijn. Vaardig betekent dat je het kunt.  Kijk naar onze schoolafspraken in “de kracht van acht.” Deze schoolafspraken zijn dus eigenlijk ook sociale vaardigheden. Vaardigheden om op een positieve manier met elkaar (sociaal) om te gaan.

Introductie van PBS zoals getoond op de ouder- informatieavond 29 september 2015