Waar staan wij voor?

Identiteit

Onze school heeft een openbare signatuur en behoort tot Scholengroep Veluwezoom welke sinds kort als zelfstandige stichting opereert.

 

 

Visie

Ons onderwijs is gericht op kennis verwerven, attitudeontwikkeling en vaardigheden bijbrengen; wij streven hierbij naar onderwijs op maat. We staan voor een pedagogisch klimaat waarbij veiligheid en sfeer centraal staat. We willen dat onze leerlingen weerbaar zijn, zelfstandig en sociaal kunnen functioneren in wisselende situaties.

 

Missie

Leerlingen hebben talenten die zij bij ons op school kunnen ontwikkelen. Zij krijgen daarbij de ondersteuning die nodig en mogelijk is. Talenten worden benut en minder sterke kanten worden verstevigd. Dit alles in een setting waarin het kind zelfvertrouwen krijgt en een positief zelfbeeld ontwikkelt.

 

"De Rheder Enk: want leren doe je samen!"

 

Achtergronden en uitgangspunten

De Rheder Enk is een openbare basisschool die met jaargroepen werkt, waarbinnen zoveel mogelijk gedifferentieerd wordt naar niveau en tempo. We streven er naar het maximale uit de leerlingen te halen op het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden open en respectvol omgaan, met zorg voor elkaar, de basis van ons werken.

 

Schoolklimaat

De Rheder Enk biedt voor kinderen een veilig klimaat. Leerkrachten werken eraan de leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. Dat betekent in de klas, maar zeker ook buiten de klas. Een kind in groep 3 is ook een leerling van de leerkracht van groep 7. Collega's voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en zullen daar ook naar handelen. De drempel naar een leerkracht van een andere groep is laag, zodat kinderen ook bij een andere juf of meester terecht kunnen.