Kennis-maken of inschrijven

We blijven ons op elk gebied ontwikkelen.

Wij laten graag wat meer zien van enkele thema’s, projecten of activiteiten van de Rheder Enk.

Door het jaar heen zijn we met meer bezig dan lesgeven, taal, rekenen of begrijpend lezen. Zoals bijvoorbeeld:

 

1) Ik•Jij•Wij-raad

De Ik•Jij•Wij-raad is een orgaan binnen de Rheder Enk die  bestaat uit leerlingen en één ouder (voorzitter). Elke groep, vanaf groep 3, heeft een afvaardiging in deze raad. De raad heeft tot doel om een 'brug' te zijn tussen ouders/leerlingen en team. De raad is in staat om meningen/wensen aan te horen/te verzamelen en te bespreken. Met de bedoeling om te komen tot een gezamenlijk standpunt/uitvoering van een idee/plan.

 

2) PBS

Wij zijn een gecertificeerde PBS school. Dat betekent dat wij op school op een positieve manier met elkaar om gaan. Dat we elkaar steunen om gewenst gedrag te laten zien.

Dit alles vinden wij heel belangrijk omdat als we op een positieve manier met elkaar omgaan, dan voelen we ons prettig en veilig. En als we ons veilig en prettig voelen kunnen we beter spelen en leren. Zie de schoolgids voor meer informatie omtrent deze methode.

 

3) Onze samenwerking met de bewoners van verzorgingshuis ‘Rhederhof’ in Rheden

Een van de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs is ‘van en voor de samenleving’. Deze kernwaarden hebben wij vertaald in ‘Ik, jij, wij’.

 
Ik ben nieuwsgierig naar de ander
Jij bent anders, gelukkig maar
Wij komen samen verder!
 

Ik, jij, wij, gaat over samenwerken, met respect en nieuwsgierigheid naar de ander. Samenwerken met leerlingen, ouders, de wijk en de wereld.  Samen, omdat we allemaal verschillend zijn en juist dát kan ons verrijken. Het gaat over burgerschap, meedoen aan de samenleving en verantwoordelijkheid dragen, over het besef dat ik/jij/wij samen vorm geven aan ons samenleven. 

  

Om deze kernwaarde ook in de praktijk te brengen zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met verzorgingshuis Rhederhof. Wij zijn bijzonder trots op deze samenwerking. De combinatie van basisschool en ouderenzorg vinden wij een prachtige combinatie, waarbij veel plezier valt te halen uit contacten met elkaar en ook kunnen we veel van elkaar leren.

Samen activiteiten ondernemen levert voor beide partijen veel moois op.

 

4) Tablet-/laptop-onderwijs

Het lijkt alweer eeuwen geleden, maar het tijdperk van een krijtbord en verwerking in schriften (bij de vakken rekenen, taal en spelling) ligt ver achter ons. Terwijl de leerkrachten tegenwoordig over een touchscreen met een pc tot hun beschikking hebben, werken de leerlingen op tablets of laptops.

 

5) Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn heel belangrijk voor onze school. Het samenspel tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan een goede zorg voor de leerling. Ouders zijn bij ons op school actief in de medezeggenschapsraad en oudervereniging. Ook is hun bijdrage in diverse werkgroepen onmisbaar.

 

6) Ons schoolplein

Wij zijn trots op ons schoolplein. Er is veel ruimte om te bewegen, spelen en je uit te leven. Het geheel is onderverdeeld in een rustig plein, een voetbalveld en een ‘natuurlijk’ speelgedeelte met zandheuveltjes en veel boomstammen. Het kleuterplein is eind 2018 geheel vernieuwd.

IkJijWij 2021
IkJijWij 2021
In de week van het openbaar onderwijs, 15 tot en met 19 maart, hebben we gewerkt over verduurzamen, recyclen afval. Dit was een ontzettend leuk project om te doen en heeft ons aan het denken gezet over hoe wij met het milieu, thuis, rondom de school en in Nederland omgaan. Het klinkt allemaal heel klein en simpel, maar als we (lees: iedereen) aan een aantal afspraken houden, leggen we de basis voor een schoon milieu voor de volgende generaties. Daarnaast heeft het ons creatief geprikkeld om wat met die 'rotzooi' te doen. 3 kinderen uit groep 7 hebben de taak op zich genomen om alles digitaal vast te leggen. Nu nog volhouden!
27 maart
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren