Aanmelden

documenten

Als u uw kind wilt aanmelden op obs Rheder Enk, is het gebruikelijk dat er vooraf eerst een kennismakingsgesprek is. Doorgaans vindt dit gesprek plaats met de directeur (de heer Jack Palm), al dan niet samen met de intern begeleider (mevrouw Hannie Nagel) In dit gesprek kunnen alle vragen die ouder(s)/verzorger(s) hebben, gesteld worden. Ook de school heeft misschien vragen voor de ouder(s)/verzorger(s). Na het informatieve gedeelte is er nog een 'rondje door de school'. Een beetje sfeer, een blik in de groepen.