Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Hij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffende voorstellen te doen en standpunten kenbaar temaken aan het schoolbestuur.

De raad wordt daarom minstens eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bestuur te bespreken. De MR moet advies uitbrengen over zaken als:

  • Groepsverdeling
  • Benoeming en ontslag van leerkrachten
  • Nieuw- of verbouw van de school
  • Onderhoud van het gebouw
  • Fusie of opheffing van de school
  • Verandering van richting van de school
  • Vaststellen van het schoolplan
  • Regeling van vakanties
  • Sponsoring
mr

Leden

De MR bestaat bij ons op school uit zes personen, te weten: drie ouder- en drie teamvertegenwoordigers. Eén ouder- en één teamlid vertegenwoordigen de MR in de Gemeentelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Eens per twee jaar zijn er verkiezingen. Ouders kunnen dan hun vertegenwoordigers in de MR kiezen. Ook vanuit het team worden dan drie vertegenwoordigers gekozen. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

De medezeggenschapsraad bestaat voor het huidige schooljaar uit:

Voorzitter: Ilse Hannink (moeder van Jolein uit groep 6 en Yarno uit groep 7).
Secretariaat: André Willemsen (leerkracht).
Penningmeester: Erik Stemerding (vader van Bente uit groep 3).
GMR-afgevaardigden:Nienke Hoogstraten, Marieke Catz (leerkracht).

Algemene lid: Mariëlle van Steenis (leerkracht).

Vergaderdata

MR vergaderingen 2017-2018

MR-0: woe 06/09/2017 - 19:30 uur

MR-1: maa 18/09/2017 - 19:30 uur

MR-2: woe 08/11/2017 - 19:30 uur

MR-3: maa 22/01/2018 - 19:30 uur
MR-4: woe 14/03/2018 - 19:30 uur
MR-5: maa 28/05/2018 - 19:30 uur
MR-6: maa 18/06/2018 - 19:30 uur

  

woe 11/10/2017 - 20:00 uur (jaarvergadering i.s.m. OV)

 

(wijzigingen voorbehouden)

 

GMR vergaderingen 2017-2018

GMR-1: woe 27/09/2017 - 20:00 uur
GMR-2: woe 15/11/2017 - 20:00 uur
GMR-3: don 01/02/2018 - 20:00 uur
GMR-4: din 20/03/2018 - 20:00 uur
GMR-5: woe 30/05/2018 - 20:00 uur

GMR-6: don 28/07/2018 - 20:00 uur 

 

 (wijzigingen voorbehouden)

 

 

Openbare stukken