Oudervereniging

De OuderVereniging (OV) van de Rheder Enk bestaat uit actieve ouders die het leuk en belangrijk vinden om zich in te zetten in en rondom de school voor “onze kinderen”.

De OV organiseert niet alleen (leuke) activiteiten zoals bijvoorbeeld de beginjaarsactiviteit, kerstviering, de avondvierdaagse of opa en omadag, maar houdt zich ook bezig met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunen wij ook het personeel en de medezeggenschapraad.

Tevens beheert de OV de gelden van de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan het Sinterklaas, Kerst, Paasfeest, projecten, schoolreisje, schoolfruit, excursies en bepaalde onderwijsmiddelen

 

De OV telt op dit moment 12 leden en komt 6 maal per jaar bij elkaar om activiteiten en andere schoolse zaken te bespreken. Bij deze vergadering zijn ook altijd enkele leerkrachten aanwezig.

Tijdens de jaarlijkse vergadering samen met de MR, worden de leden van de OV gekozen. Deze vergadering is net als andere vergaderingen openbaar.

 

Meer informatie over de OV vindt u op de website en op de informatieborden in de gang.

De 'stukken' tbv jaarvergadering 11 oktober 2017 (20.00 uur)

De leden:

Oudervereniging

De oudervereniging heeft een nieuwe samenstelling:

Voorzitter: Anja Koning (moeder van Merel uit groep 4 en Iris uit groep 2)
Secretariaat: Marleen Kaiser (moeder van Jelle uit groep 4 en Nora uit groep 2)
Penningmeester: Wendy Verheul (moeder van Madee uit groep 5)

 

Leden: 
Indra Turk (moeder van Tristan groep 6)
Emine Salman (moeder van defne groep 5)
Karen Schuchard (moeder van Pien uit groep 6 en Teun uit groep 3)
Rosella Lammers (moeder van Isabeau uit groep 1)
Eva Oosterwegel (moeder van Tamar uit groep 4 en Imre uit groep 1)
Mariska Deltentre (moeder van Tycho groep 5 )
Ellen Boks (moeder van Jaleesa uit groep 4)
Sietske Overeem (moeder van Kian uit groep 2)

 

Vergaderdata:

  • OV-2: Dinsdag 3 oktober
  • Extra: Woensdag 11 oktober Jaarvergadering OV en MR
  • OV-3: Maandag 20 november
  • OV-4: Dinsdag 16 januari
  • OV-5: Woensdag 4 april
  • OV-6: Woensdag 20 juni

Woensdag 11 oktober 2017 (ism MR) de jaarvergadering. Aanvang: 20.00 uur.