Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Kinderen hebben eigen talenten, mogelijkheden, vaardigheden en tempo wat daar bij past. Hierbij zijn onze beloftes een 'tool' om hier samen vorm aan te geven. Wij dagen je uit om de beste versie van jezelf te worden.

 

Enk 43Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs.

In zijn algemeen kunnen we zeggen dat de Cito eindscore van de doorsnee Rheder Enk-leerling overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Ook in vergelijking met scholen met een soortgelijke bevolkingsopbouw behoren wij tot de middengroep.

 

De eindtoetsgegevens van het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

Schooljaar Rheder Enk Landelijk gemiddelde
2021-2022 535,8 534

 

Onderstaand schema laat de doorverwijzingsadviezen (in percentages) zien van het afgelopen jaar.

 

Schooljaar aantal ll

vmbo

-b

vmbo

-b/k

vmbo

-k

vmbo

-(g)t

vmbo-(g)t/havo havo

havo

/vwo

vwo
2022-2023 32 6,7 13,3 13,3 10 16,7 16,7 6,7 16,7

 

Bekijk ook onze schoolpagina op: scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences