Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Kinderen hebben eigen talenten, mogelijkheden, vaardigheden en tempo wat daar bij past. Hierbij zijn onze beloftes een 'tool' om hier samen vorm aan te geven. Wij dagen je uit om de beste versie van jezelf te worden.

Lekker met Bots aan de gang

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de doorsnee Rheder Enk-leerling een Cito eindscore heeft die overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Ook in vergelijking met scholen met een soortgelijke bevolkingsopbouw behoren wij tot de middengroep.

 

 

De eindtoetsgegevens van de afgelopen 5 jaren ziet er als volgt uit:

 

Schooljaar Rheder Enk Landelijk gemiddelde
2013-2014 534.4 534.4
2014-2015 530.2 534.8
2015-2016 536.1 534.5
2016-2017 536.4 534.5
2017-2018 534.0 534.9
2018-2019 530.3 536.1

 

 

Onderstaand schema laat de doorverwijzingsadviezen zien van de afgelopen jaren.

 

Schooljaar Aantal ll Pro VMBO/BB VMBO/KB VMBO/GL TL/HAVO HAVO/VWO Gymnasium
2014-2015 10     4   4 2  
2015-2016 14 2   2   8 2  
2016-2017 22   1 5   7 9  
2017-2018 23   1 4 1 9 8  
2018-2019                

 

Bekijk ook onze schoolpagina op: scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren