Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Kinderen hebben eigen talenten, mogelijkheden, vaardigheden en tempo wat daar bij past. Hierbij zijn onze beloftes een 'tool' om hier samen vorm aan te geven. Wij dagen je uit om de beste versie van jezelf te worden.

Lekker met Bots aan de gang

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de doorsnee Rheder Enk-leerling een Cito eindscore heeft die overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Ook in vergelijking met scholen met een soortgelijke bevolkingsopbouw behoren wij tot de middengroep.

 

 

De eindtoetsgegevens van het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

 

Schooljaar Rheder Enk Landelijk gemiddelde
2021-2022 535,8 534

 

 

Onderstaand schema laat de doorverwijzingsadviezen zien van het afgelopen jaar.

 

Schooljaar Aantal ll Pro/BB BB/KB KB/GL-TL TL/HAVO HAVO/VWO VWO
2021-2022 25 1 2 4 4 6 8

 

Bekijk ook onze schoolpagina op: scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren