Kennis-maken of inschrijven

De invloed van ouders

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Hij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffende, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. Meer weten of aanmelden?

 

OV

De oudervereniging (OV) is een enthousiaste en actieve groep mensen die (ongeveer) 6 keer per jaar samenkomt om hun bijdrage te leveren aan de organisatie van verschillende feesten/projecten. Meer weten of aanmelden?

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren