Kennis-maken of inschrijven

Oog voor elk kind

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs dat staat voor: goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Als school hebben wij een (verplicht) plan opgesteld: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit beschrijft:

  • het niveau van de basisondersteuning;
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden;
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd;
  • wat de ambities zijn.

Meer lezen? Download het document hier. 

Download Schoolondersteuningsprofiel

Enk 16

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren