Rheder Enk: want leren doen we samen!

Elk kind is welkom op onze openbare school in het dorp Rheden. Naast creativiteit, sociaal en respect, is leren belangrijk. Wij geven veel aandacht aan de individuele leerling: wij volgen nauwlettend zowel de prestaties, als het welbevinden van de leerlingen. 

Wij onderscheiden ons door:

  • PBS (Positive Behavior Support) Via gedragslessen leren wij kinderen om positief met elkaar om te gaan.
  • Ik•Jij•Wij-raad Uit elke groep praat een leerling-vertegenwoordiger mee over praktische zaken zoals 'Waarheen gaat de schoolreis?'
  • Van en voor de samenleving Wij werken samen met medewerkers en bewoners van verzorgingshuis ‘Rhederhof’.
  • Een moderne en uitdagende leeromgeving gericht op de 21e eeuw.

School is leuk

Wij onderscheiden ons door:

  • PBS (Positive Behavior Support) Via gedragslessen leren wij kinderen om positief met elkaar om te gaan.
  • Ik•Jij•Wij-raad Uit elke groep praat een leerling-vertegenwoordiger mee over praktische zaken zoals 'Waarheen gaat de schoolreis?'
  • Van en voor de samenleving Wij werken samen met medewerkers en bewoners van verzorgingshuis ‘Rhederhof’.
  • Een moderne en uitdagende leeromgeving gericht op de 21e eeuw.

School is leuk

Geluiden uit onze school

Wat gaan we samen doen?

Ieder van ons draagt zijn deel bij aan toekomstbestendig onderwijs.

Op de bijgevoegde poster lees je de bovenschoolse plannen voor 2020.

 

poster

 

2 aprilLees verder
Uitreiking vignet 'gezonde school'

Woensdag 13 november stond in het teken van de uitreiking van ons eerste vignet Gezonde School! Met meer aandacht voor sport en bewegen op de Rheder Enk hebben we dit vignet verdiend en daar zijn we erg trots op.

 

Deze mooie titel èn een net ballen werden uitgereikt door oud Nederlands- en wereldkampioen judo Marvin de la Croes.

Groep 7 leerling Noah Jansen toonde onder begeleiding van Marvin zijn 'judo-skills' en vloerde, onder luid gejuich van alle leerlingen, Sportbedrijf Rheden medewerker Ruud van Dijk. 

Na de uitreiking verzorgde Marvin de la Croes judo-clinics voor de groepen 3 t/m 8. 

Het was een gezellige, sportieve ochtend!

 

Gezonde school

 

19 novemberLees verder
Dag(en) van de duurzaamheid 2019

De dag(en) van de Duurzaamheid begon voor de Rheder Enk op donderdag 10 oktober met een openingswoord van de burgemeester Carol van Eert. 

Daarna volgde een verhaal over 'Sem en Saar geven positieve energie'. Een boekje geschreven door Jeroen Hoogerwerf. Het verhaal werd voorgelezen aan de groepen 3 en 4 door mevrouw Petra Laseur, een bekende naam in televisieland. Mevrouw Laseur deed dit vanuit de functie als ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat. Na het verhaal ging mevrouw Laseur in gesprek met de kinderen in de zaal, waar ook twee groepen van de Bernardschool aanwezig waren. De gesprekjes gingen over de (kinder) Global Goals: o.a. Het recht om je happy te voelen, dat iedereen genoeg geld heeft voor school en medicijnen, enz. Er volgde nog een verwerking met de aanwezige grootouders waardoor mevrouw Laseur heel veel input en ideeen heeft meegekregen naar huis.

 

Op vrijdag namen de bovenbouwgroepen het stokje over. Er waren allerlei activiteiten in en buiten de school. Er werd water gezuiverd, afval verzameld, kleding gepast en gekozen, een afvalwagen van Suez bekeken, een win de wereld challenge gespeeld enz. De kinderen hebben ook een wereldwens gemaakt. Hiervoor werd één Kinder Global Goal gekozen. Bijvoorbeeld: gezond en happy, schone energie, schone natuur of goed met geld.

Wij kijken terug op een erg leuke en leerzame dag.

1.jpg 3.jpg 2.jpg

 

6.jpg 5.jpg

 

11 oktoberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren