Een plek voor iedereen!

In ons vrolijke schoollied hoor je en zie je het meteen: Rheder Enk is een fijne plek voor ieder kind.

Alle kinderen gaan hier op ontdekkingstocht. Wij werken samen en wij leren samen. Wij onderzoeken samen en inspireren elkaar. Wij zijn nieuwsgierig naar wie jij bent! En wij vieren de verschillen.
Jij leert van mij en ik leer van jou.

Wij onderscheiden ons door:

  • IkJijWij-raad: ouders, leerlingen en leerkrachten praten over oplossingen voor vraagstukken binnen onze school.
  • Avontuurlijk speelplein.
  • Leerlingen zetten zich in voor het dorp Rheden. We zijn kind aan huis bij verzorgingshuis Rhederhof.
  • Er is plek voor iedereen! We zijn een soort mini-maatschappij waar we werken aan inclusief onderwijs.

Wij onderscheiden ons door:

  • IkJijWij-raad: ouders, leerlingen en leerkrachten praten over oplossingen voor vraagstukken binnen onze school.
  • Avontuurlijk speelplein.
  • Leerlingen zetten zich in voor het dorp Rheden. We zijn kind aan huis bij verzorgingshuis Rhederhof.
  • Er is plek voor iedereen! We zijn een soort mini-maatschappij waar we werken aan inclusief onderwijs.

Geluiden uit onze school

Inclusief onderwijs: leerkrachten zijn er speciaal voor opgeleid

In onze groepen zitten veel verschillende kinderen. Hoe geef je ieder kind het onderwijs dat hij of zij nodig heeft? Onze leerkrachten weten goed hoe dat moet. Ze worden volgens de nieuwste inzichten opgeleid. En passen die meteen toe in de klas.  

 

Enk 56We vinden het belangrijk dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft.Hoe werkt dat, inclusief onderwijs? Een voorbeeld: de leerkrachten hebben geleerd hoe ze lesinstructie zo kunnen geven, dat elk kind kan meedoen. Een leerling die de stof snel begrijpt, kan snel zelfstandig aan het werk. Een leerling die meer hulp nodig heeft, krijgt meer uitleg. 

 

Je ziet het bijvoorbeeld bij de kleuters van groep 2. De kinderen krijgen knipwerkjes. Eén leerling kan dat echt nog niet: die mag prikken. De juf of meester houdt in de gaten: hoe help je het kind, zodat ie zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Wat mooi is: leerlingen gaan het normaal vinden dat ieder kind het op zijn eigen manier doet. 

 

IkJijWij: ik leg het je uit, wij oefenen samen totdat jij het alleen kan. 

 

Het team heeft afgelopen twee jaar les gehad van bureau Expertis. Die kwamen op school langs. Eerst hebben we geleerd wat inclusief onderwijs betekent voor de houding als professional. We hebben ons verdiept in effectieve instructie. Dit jaar leren we als team wat goede manieren zijn om leerlingen zelfstandig te laten werken. We vinden het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. We worden steeds betere professionals.

 

In het kort: wat is inclusief onderwijs?
Iedereen moet kunnen meedoen. Dat begint op school. Inclusief onderwijs betekent dat leerlingen met een extra leervraag worden ondersteund en toegerust om naar school te kunnen, liefst thuisnabij en samen met alle andere leerlingen.


Zo wordt de school een oefenplaats waar alle kinderen en jongeren samen leren en leven.

21 decemberLees verder
Onderhoud aan de website

Wij verbeteren de website van Rheder Enk. Ziet u in de school-app een oud bericht opnieuw verschijnen? Dan heeft dat te maken met het onderhoud. 

 

skillslab 4Dit is het plan voor de website: er komen nieuwe foto's op te staan. We laten activiteiten uit de school zien. Hier en daar komen nieuwe teksten. Alle informatie blijft wel op dezelfde plek staan.

 

Half januari is het onderhoud klaar.

 

Zien wij iets over het hoofd?

Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar de directeur van Rheder Enk: Richard Vleeming. (r.vleeming@scholengroepveluwezoom.nl)

 

2 decemberLees verder
Richard Vleeming is onze nieuwe directeur

Rheder Enk is dit schooljaar gestart met een nieuwe directeur: welkom meester Richard Vleeming. 

 

"Met groot enthousiasme heb ik uitgekeken naar dit nieuwe schooljaar. Want ik mag met de leerlingen, het team en de ouders/verzorgers samen verder bouwen aan “onze” mooie school! Ik ben verheugd en trots dat ik het stokje mocht overnemen van juf Mirjam."

 

Richard Vleeming is 45 jaar en woont met zijn gezin in de regio. Hij werkt al veel jaren in het onderwijs. Hij is begonnen als leerkracht, werd daarna mentor en ambulant begeleider. Ook heeft hij lange tijd advies en trainingen gegeven aan leerkrachten, leerlingen en teams over het gedrag van kinderen. 

 

"Deze nieuwe stap als directeur biedt veel nieuwe mooie kansen. Ik heb er veel zin in!"

 

Richard VleemingRichard Vleeming is directeur van Rheder Enk en van De Wensvogel in Dieren.

2 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren