Kennis-maken of inschrijven

Oog voor elk kind

Wij werken vanuit een veilig klimaat aan sociale vaardigheden. Daarbij leren we de kinderen  om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving.

 

In de kleuterbouw is veel aandacht voor spelend leren. De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door middel van dag- of weekplanning. Wij gaan respectvol met elkaar om. Veiligheid en sfeer staan hierbij centraal.

 

Goed geregeld
Het spreekt voor zich dat wij streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Immers als je je goed, fijn en veilig voelt kun je pas echt tot grote hoogte stijgen.Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan.

Download Schoolveiligheidsplan 2024

Enk 27 Enk 39

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren