Kennis-maken of inschrijven

Oog voor elk kind

Wij werken vanuit een veilig klimaat aan sociale vaardigheden waarbij we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving.

In de kleuterbouw is veel aandacht voor spelend leren

De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door middel van dag- of weekplanning.

Wij gaan respectvol met elkaar om. Veiligheid en sfeer staan hierbij centraal.

Elkaar helpen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren